Research

Interested with our studies?

Research List in UMMI

NO TAJUK PENYELIDIKAN

TARIKH MULA –

TARIKH JANGKA TAMAT PENYELIDIKAN

TEMPOH
1 SMART HAFAZ : PERISIAN MODUL TAHFIZ BAGI MURID BEKEPERLUAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN 1/6/2013–1/6/2015 24 BULAN
2

ANALISIS KEBOLEHGUNAAN DAN PENERIMAAN IQRA’BRAILLE DALAM KALANGAN OKU PENGLIHATAN

Buku Iqra Versi Braille

6/10/2016 –6/10/2018 24 BULAN
3 PEMINDAHAN ILMU PENGAJARAN AL-QURAN MENGGUNAKAN MODUL IQRA VERSI BRAILLE KEPADA SUKARELAWAN YAYASAN PENDIDIKAN AL-QURAN BAGI ANAK ISTIMEWA (FAQEH) 1/3/2016 – 1/3/2018 24 BULAN
4 ANALISIS KEBOLEHGUNAAN DAN PENERIMAAN IQRA BRAILLE DALAM KALANGAN OKU PENGLIHATAN    
5 PEMBANGUNAN  BAHASA ISYARAT MALAYSIA (BIM) UNTUK KEPERLUAN IBADAH BAGI OKU PEKAK MUSLIM 1/2/2017 – 1/2/2019 24 BULAN
6 PEMBANGUNAN PERISIAN BUKU AUDIO INTERAKTIF PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1 BAGI MURID BERKEPERLUAN KHAS MASALAH KESIHATAN (MBK MAL) 1/7/2017 – 31/12/2018 1 TAHUN 6 BULAN
7 I-SIGN QURANIS 2/9/2016 –2/3/2017 12 BULAN
8 PROJEK WAKAF QURAN ISYARAT (INOVASI PERISIAN QURAN MESRA OKU PEKAK) 01/01/2019 – 31/12/2019 12 BULAN
9 PEMBELAJARAN MAYA (VIRTUAL LEARNING) HIJAIYYAH VERSI BRAILLE (EBRAILLE HIJAIYYAH) 1/11/2017 – 1/11/2019 24 BULAN
10 PEMBANGUNAN PERISIAN JAWI BRAILLE TRANSLATOR (JBT) 1/11/2017 – 10/1/2019 24 BULAN
11 SOKONGAN SOSIAL BAGI KOMUNITI BERKEPERLUAN KHAS DARI PERSPEKTIF RISALAH NUR 01/09/2018 – 01/09/2020 24 BULAN
12 PEMBANGUNAN ISTILAH BAHASA ISYARAT MALAYSIA (BIM) UNTUK KEPERLUAN AKIDAH BAGI OKU PEKAK MUSLIM 05/03/2018 – 05/12/2020 33 BULAN
13 KNOWLEDGE TAXONOMY OF SOCIAL DEVELOPMENT ELEMENTS FOR SPECIAL NEEDS COMMUNITY: RISALAH NUR PERSPECTIVE 22/10/2018 – 22/04/2021 30 BULAN
14 PEMBANGUNAN TERJEMAHAN AL-QURAN ISYARAT MESRA OKU PEKAK (THE DEVELOPMENT OF A DEAF-FRIENDLY QURANIC TRANSLATION)

01/10/2019 –

01/04/2021

 

18 BULAN

 

15 PEMBANGUNAN SISTEM TRANSLITERASI QURAN MESRA OKU PEKAK 01/10/2019 – 01/04/2021 18 BULAN
16 PEMBANGUNAN MODEL KURIKULUM BERSEPADU PENDIDIKAN ISLAM KHAS BAGI PELAJAR ORANG KURANG UPAYA (OKU) DALAM KONTEKS MALAYSIA BAHARU 01/09/2019 – 01/09/2021 24 BULAN
17 PEMBANGUNAN PROTOTAIP ANDROID QURAN DALAM BAHASA ISYARAT DAN FONT KOD TANGAN HIJAIYYAH (QURAN ISYARAT): KE ARAH MEMPERKASA MODAL INSAN DALAM KALANGAN KOMUNITI PEKAK. 01/08/2019 – 01/08/2021 24 BULAN
18 QURAN ISYARAT –  GERAN INOVASI INKLUSIF, YAYASAN INOVASI MALAYSIA 01/01/2021 – 30/06/2021​ 6 BULAN
19 Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum – Emansipasi Pengajaran dan Pembelajaran Quran bagi OKU 01/01/2021 – 01/01/2023 24 BULAN
20 I-SIGN SOLAT    
21 APLIKASI GLOSARI BAHASA ISYARAT ISLAM(IBADAT DAN AKIDAH) BAGI KEPERLUAN OKU PENDENGARAN DI MALAYSIA 01/01/2021 – 01/07/2021 6 BULAN
22 GERAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN INTERVENSI NASIONAL 2021    
23 E-BRALLE HIJAIYYAH    
24 MODEL SUKARELAWAN DAKWAH OKU BERASASKAN HADIS AL-ARBAIN NAWAWI KE ARAH MASYARAKAT RABBANI 07/09/2021 – 07/09/2023

24 BULAN

 

25 MODEL EMANSIPASI PENDIDIK BERDASARKAN HADIS NABAWI KE ARAH PEMARKASAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PEMBENTUKAN OKU RABBANI 07/09/2021 – 07/09/2023 24 BULAN
26 PENILAIAN REKA BENTUK APLIKASI QURAN MESRA OKU PENDENGARAN 01/01/2021 – 01/07/2021 6 BULAN
27 PEMBANGUNAN MODUL PENGAJARAN QURAN BRAILLE RASM UTHMANI 01/04/2021 – 01/04/2023 24 BULAN
TAJUK PENYELIDIKAN
SMART HAFAZ : PERISIAN MODUL TAHFIZ BAGI MURID BEKEPERLUAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN

ANALISIS KEBOLEHGUNAAN DAN PENERIMAAN IQRA’BRAILLE DALAM KALANGAN OKU PENGLIHATAN

Buku Iqra Versi Braille

PEMINDAHAN ILMU PENGAJARAN AL-QURAN MENGGUNAKAN MODUL IQRA VERSI BRAILLE KEPADA SUKARELAWAN YAYASAN PENDIDIKAN AL-QURAN BAGI ANAK ISTIMEWA (FAQEH)
ANALISIS KEBOLEHGUNAAN DAN PENERIMAAN IQRA BRAILLE DALAM KALANGAN OKU PENGLIHATAN
PEMBANGUNAN  BAHASA ISYARAT MALAYSIA (BIM) UNTUK KEPERLUAN IBADAH BAGI OKU PEKAK MUSLIM
PEMBANGUNAN PERISIAN BUKU AUDIO INTERAKTIF PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1 BAGI MURID BERKEPERLUAN KHAS MASALAH KESIHATAN (MBK MAL)
I-SIGN QURANIS
PROJEK WAKAF QURAN ISYARAT (INOVASI PERISIAN QURAN MESRA OKU PEKAK)
PEMBELAJARAN MAYA (VIRTUAL LEARNING) HIJAIYYAH VERSI BRAILLE (EBRAILLE HIJAIYYAH)
PEMBANGUNAN PERISIAN JAWI BRAILLE TRANSLATOR (JBT)
SOKONGAN SOSIAL BAGI KOMUNITI BERKEPERLUAN KHAS DARI PERSPEKTIF RISALAH NUR
PEMBANGUNAN ISTILAH BAHASA ISYARAT MALAYSIA (BIM) UNTUK KEPERLUAN AKIDAH BAGI OKU PEKAK MUSLIM
KNOWLEDGE TAXONOMY OF SOCIAL DEVELOPMENT ELEMENTS FOR SPECIAL NEEDS COMMUNITY: RISALAH NUR PERSPECTIVE
PEMBANGUNAN TERJEMAHAN AL-QURAN ISYARAT MESRA OKU PEKAK (THE DEVELOPMENT OF A DEAF-FRIENDLY QURANIC TRANSLATION)
PEMBANGUNAN SISTEM TRANSLITERASI QURAN MESRA OKU PEKAK
PEMBANGUNAN MODEL KURIKULUM BERSEPADU PENDIDIKAN ISLAM KHAS BAGI PELAJAR ORANG KURANG UPAYA (OKU) DALAM KONTEKS MALAYSIA BAHARU
PEMBANGUNAN PROTOTAIP ANDROID QURAN DALAM BAHASA ISYARAT DAN FONT KOD TANGAN HIJAIYYAH (QURAN ISYARAT): KE ARAH MEMPERKASA MODAL INSAN DALAM KALANGAN KOMUNITI PEKAK.
QURAN ISYARAT –  GERAN INOVASI INKLUSIF, YAYASAN INOVASI MALAYSIA
Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum – Emansipasi Pengajaran dan Pembelajaran Quran bagi OKU
I-SIGN SOLAT
APLIKASI GLOSARI BAHASA ISYARAT ISLAM(IBADAT DAN AKIDAH) BAGI KEPERLUAN OKU PENDENGARAN DI MALAYSIA
GERAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN INTERVENSI NASIONAL 2021
E-BRALLE HIJAIYYAH
MODEL SUKARELAWAN DAKWAH OKU BERASASKAN HADIS AL-ARBAIN NAWAWI KE ARAH MASYARAKAT RABBANI
MODEL EMANSIPASI PENDIDIK BERDASARKAN HADIS NABAWI KE ARAH PEMARKASAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PEMBENTUKAN OKU RABBANI
PENILAIAN REKA BENTUK APLIKASI QURAN MESRA OKU PENDENGARAN
PEMBANGUNAN MODUL PENGAJARAN QURAN BRAILLE RASM UTHMANI

Calling for Papers!

Paper is a fully refereed journal published biannually in June and December UMMI Centre Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Its main objective is to provide a channel for the publication of articles, research notes, case studies (research methodology or teaching purposes).

All articles will follow a double-blind review by independent consulting editors and reviewers. Articles are published in English, Malay and Arabic.

Skip to content